פיתוח כרטיס ברכה דיגיטלי

כרטיס ברכה דיגיטלי שניתן לצייר בו ולמחוק להוריד ברכה אישית. מותאם למובייל. בניה מPSD